Duurzaam geteelde tomaten

Bertolli Receptenboekje Olijfolie

Bertolli heeft een passie voor lekker eten. Alleen ingrediënten uit de natuur zorgen voor de lekkerste smaken van onze producten. Daarom worden onze pastasauzen bereid met duurzaam geteelde tomaten, te herkennen aan dit beeldmerk.

Bertolli-Duurzaam

Door de tomaten duurzaam te telen selecteren we niet alleen de beste ingrediënten voor onze pastasauzen, maar leveren we ook een bijdrage aan een betere wereld.

Duurzaamheid

Om er zeker van te zijn dat de tomaten voor onze pastasauzen duurzaam worden geteeld werken wij samen met vooruitstrevende boeren aan duurzame tomatenteelt. De Unilever Duurzame Landbouwcode ( Unilever Sustainable Agriculture Code) , is de basis van het Duurzame Landbouwprogramma voor Bertolli. De Code staat garant voor een manier van werken die beter is voor het milieu en  de arbeidsomstandigheden van boeren en daarnaast de opbrengsten per hectare vergroot.

In de Code zijn 12 duurzaamheidsindicatoren opgenomen waaraan boeren worden getoetst via een externe audit.

 1. Reductie van landbouwchemicaliën en brandstoffen: Landbouwchemicaliën (kunstmest/pesticiden) en brandstoffen dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.
 2. Waardeketen en lokale economie: Ieder onderdeel van de waardeketen dient winstgevend te zijn, ook voor boeren. Unilever is actief betrokken bij initiatieven die erop zijn gericht productkwaliteit en opbrengst te verhogen.
 3. Maatschappelijk en menselijk kapitaal: Aan de basis van duurzame landbouw en veeteelt staan gepassioneerde mensen. Mensen die het als een uitdaging zien om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, die overtuigd zijn van de voordelen van duurzame landbouw en over de kennis beschikken om de principes ervan in te voeren en te bewaken.
 4. Water optimalisatie: Een derde van alle landen in de wereld heeft te kampen met waterproblemen. Als we nú geen maatregelen nemen, zal dat aantal alleen nog maar toenemen. Onze richtlijnen voor duurzame landbouw schrijven voor dat boerderijen water uit duurzame bronnen gebruiken en er efficiënt mee omspringen. Schone, natuurlijke (drink)watervoorraden moeten bovendien behouden blijven.
 5. Dierenwelzijn: Vijf ‘vrijheden’ vormen de basis voor het onderdeel Dierenwelzijn in onze Code, waaronder vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding; vrij zijn van ongemak, pijn, verwondingen en ziekte; vrij zijn om normaal gedrag te vertonen; en vrij zijn van angst en leed.
 6. Biodiversiteit: Boeren die werken voor Knorr verbouwen hun gewassen zonder het natuurlandschap of de flora en fauna te schaden.
 7. Zorg voor de grond: Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk een ‘grondprincipe’. Wij vragen van de voor Knorr werkende boeren een duurzaam bodembeheer en aandacht voor natuurbehoud om ook in de toekomst bodemgezondheid te behouden. Want een goed bodembeheer draagt bij aan kwalitatief betere en grotere oogsten.
 8. Training: Wij willen de kennis, opleiding en het zelfvertrouwen van boeren vergroten.
 9. Afval: Wij vragen boeren hun afvalstromen te optimaliseren – van inkoop en scheiding tot afvoer – wat bovendien tot kostenreductie leidt. Afvalstromen dienen te worden afgevoerd op een manier die het milieu, de werknemers en de kinderen op een boerderij beschermt.
 10. Energie en broeikasgassen: Wij vinden het belangrijk dat boeren de mogelijkheden zien én benutten om energieverbruik op een boerderij omlaag te brengen en uit duurzame bronnen te betrekken. Bijvoorbeeld door gebruik van efficiëntere machines en minder pesticiden/kunstmest en door het energieverbruik tijdens irrigatie terug te dringen.
 11. Voortdurende verbetering: Het bevorderen van duurzame landbouw is een continu proces. We zullen ons blijven inzetten voor steeds betere landbouwmethodes die de behoeften van mensen, onze planeet en het maken van winst met elkaar in balans houden.
 12. Responsible Sourcing Policy voor boerderijen: hierin wordt geborgd dat de bedrijfsvoering op een wettige en integrere wijze plaatsvindt en dat de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen worden beschermd.

Deze indicatoren of richtlijnen dragen ook bij aan het creëren van de perfecte smaak, geur en kleur van de tomaten, namelijk:

DE JUISTE EIGENSCHAPPEN VAN DE TOMAAT

Het telen van de juiste tomaat begint bij het selecteren van tomatensoorten met de lekkerste zoete smaak, de mooiste rode kleur en de juiste samenstelling.

DE JUISTE HOEVEELHEID WATER

Geavanceerde irrigatiesystemen zorgen ervoor dat elke tomatenplant precies de juiste hoeveelheid water krijgt. Dit betekent dat onze tomaten groeien met de juiste hoeveelheid water en voedingsstoffen. Dit zorgt niet alleen voor de geweldige smaak en de rijke rode kleur van onze tomaten, maar helpt ook water te besparen.

NUTRIËNTEN EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Elke tomatenplant wordt zorgvuldig gevoed volgens een voedingsplan om ze sterk te houden en in staat te stellen om vruchten te produceren van de beste kwaliteit. Daarbij wordt er zo min mogelijk gebruik gemaakt van kunstmatige plantenvoeding om milieuvervuiling te voorkomen. Bovendien gebruiken we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen om onze gewassen te beschermen tegen ongedierte en dergelijke.

ENERGIE

De zon heeft een positieve impact op de groei, smaak en voedingsstoffen van de tomaat, maar er is ook extra energie nodig voor bijvoorbeeld irrigatiekanalen en machines. Om milieuvervuiling tegen te gaan, wordt het gebruik van duurzame energiebronnen gestimuleerd en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd.

GEOOGST TIJDENS DE SEIZOENSPIEK

Het oogsten vindt pas plaats wanneer de tomaten hun natuurlijke rijping onder de volle Italiaanse zon op een open veld hebben volbracht. Hierdoor kunnen we de beste smaak, aroma’s en kleur garanderen. Na het oogsten krijgt het land even de tijd om tot rust te komen voordat we beginnen met nieuwe tomaten te planten. Meer te weten te komen over de weg die onze tomaten afleggen nádat ze geoogst zijn? (Zie van het land naar het schap).

BIODIVERSITEIT

De diversiteit van leven, oftewel biodiversiteit is erg belangrijk, zowel onder als boven de grond. Biodiversiteit kan door de landbouw worden verbeterd of verminderd. Echter zijn wij en onze boeren het er over eens dat menselijke activiteit de biodiversiteit niet negatief mag beïnvloeden. 

LOKALE ECONOMIE

Plattelandsgemeenschappen zijn afhankelijk van duurzame lokale landbouw. De productie van de tomaat zorgt voor het inkomen van de boer en voorziet de lokale bevolking van werk en inkomen. Investeren in de lokale economie staat bij ons daarom hoog in het vaandel. 

VAN HET LAND IN HET SCHAP

Na het oogsten, worden de tomaten naar de fabriek getransporteerd. De logistiek is strak gepland, zodat de versheid en kwaliteit van de geoogste tomaten behouden blijft. Een nauwkeurig sorteerproces zorgt ervoor dat alleen de beste tomaten met de beste kleur worden geselecteerd.

De geselecteerde tomaten worden geplet en verhit, in blokjes gesneden en het sap wordt door zeefmachines heen gehaald om het te scheiden van het vel en de zaden. Het tomatenvel en de zaden worden ingezet als lokaal veevoer, waardoor er niets wordt weggegooid. 

Het tomatensap wordt vervolgens snel ingekookt, totdat de juiste concentratie is bereikt voor de pastasauzen van Bertolli. Na het koken wordt de basissaus gemengd met de tomatenblokjes en voor de verschillende pastasauzen op smaak gebracht met natuurlijke ingrediënten, kort verhit en verpakt. Het gehele proces wordt constant in de gaten gehouden, om er zeker van te zijn dat de producten de beste smaak, aroma’s en kleur behouden.

Uiteindelijk worden de producten zo snel mogelijk vanuit de fabriek naar de winkels getransporteerd, om de lekkerste pastasauzen te garanderen!

LOKALE ECONOMIE

Plattelandsgemeenschappen zijn afhankelijk van duurzame lokale landbouw. De productie van de tomaat zorgt voor het inkomen van de boer en voorziet de lokale bevolking van werk en inkomen. Investeren in de lokale economie staat bij ons daarom hoog in het vaandel.